27 Mayıs 2011 Cuma

 
şu suret kafesinin her noktasında O'nun nefesi var, benlik kafesinin ise kat kat çıkılacak merdivenleri, kuş o merdivenleri O'nun nefesi ile uçarak çıkar da sultanın huzurunda sevgiliye HU der, nasiptir olur O isterse..

24 Mayıs 2011 Salı

gel sen geleni tanımlama


Gel sen geleni tanımlama
Geldiğinde sadece izleyiver

Adını koyma, yargılama
Ve dahi sual bile sorma

Çünkü o sana
"ben senim" diye gelir

Ancak Nefes ile dolduğunda
Nefsin geldiği gibi gidiverir,

Gelene sen sadece göz ve kulak ol
Rahman ile rahim o zaman bir olur

fakir düş..

nefesi alıp veren SENsin, tutan da "sen" farket ve sadece SENsin HAYYat...

23 Mayıs 2011 Pazartesi

Hat: NGMasip Hüve'l Hayyu'l Kayyu'm

Aslı yok ne zamanın ne mekanın
Aslı var gönlündeki AŞKın

OL gönlündeki AŞK
Sana var ile yoku bildirir

Sana yokdan gelen varlığın
Varlığındaki yokluğu bildirir

Bildirdiği ne ola dersen
OL dedi oldun ki;

Bil bunu, ne varsın ne yoksun
Makam-ı İlahiden gelen nefessin

O nefesi dudaklarından emdin
Bunu sen kendinde asrı bu zamanda yine bildin

Sen yokluğunu bildikçe, hatırla
Bilmekten murad seyretmek değil

Hissetmektir, OL iste o AN-ı dem
Varlığındaki AŞKı bilirsin

Ne zaman ne mekandadır O
Makamı gönlünde OL-AN hemdemdir O

Dost derki; muradımdın,
Kendinde bildin

Gördün, hissettin, tattın, dokundun
ZamANıdır artık O'nu OKU...

fakir düş...

21 Mayıs 2011 Cumartesi

kalbimde sAnki
bir tekerlek
çok çok hızlı,
dönüyor dönüyor
dönüşünün sesini
kulaklarım duyuyor
HUuuuuu
HUuuuuu
HUuuuuu
susmuyor
durmuyor
HUuuuuu
HUuuuuu
HUuuuuu
yüreğimin orta yeri
HUuuuuu
HUuuuuu
HU.

20 Mayıs 2011 Cuma

Bulutun g'özü..DİNLE...


Şu neyin nasıl şikayet etmekte olduğunu dinle

Onun feryadı ayrılıkların destanı, hikayesidir

Bişnev, dinle…Sana Hakk’ın hitabı geliyormuş gibi dinle. Bu duyuşa işaret etmek için Bişnev diyorum ve söze “be” ile başlıyorum. Zira dinlemek bu mânânın besmelesidir. Ben nasıl söylemeye besmele ile başladıysam, sen de dinleme işine Rahman ve Rahim Allah Teâlâ’yı ve O’nun ismini düşünerek başla. Hatta “be” ile başlayan Cenâb’ı Hakk’ın isimlerini gözeterek, düşünerek beni dinle. Dinle ki; senden ve benden Cenâb’ı Hakk’ın murad ettiği o gevher ortaya çıkıversin. Bâis sırrıyla sana sesleniyorum. Senin derûnundaki mânâ ortaya çıksın, sana bahşedilen, gönderilen özellikleri fark et diye. Hem “be” ile başladım ki; ulvî mânâlardan süfli düşünceler uzaklaşsın, ayrılsın diye. Berr ve Bâri isimlerine sığınarak sana seslendim. Ebrar yağmurlarıyla tüm çirkinlikler gitsin, güzel mânâlara yakın olasın, seni uzak düşürenlerden beri olasın diye. Tüm güzellikleri kendi güzelliğine işaret eder şekilde icad eyleyen Hakk Teâlâ’yı Bediî ismi şerifiyle de sana hatırlatmak istedim. Fâni olan sevdalardan geçip, hevâ-hevesinin fani rüzgârlarına kapılma tehlikesine düşmeden, bâkî olanı daima gözetmen için el-Bâkî ismini bir kez daha nazarına verdim. Can kulağıyla işitmen için Bişnev dedim. Sen ‘Bişnev’ dememi ‘Ya Bâkî’ diye seslenişimi kabul et. Yahut ‘be-‘nin altındaki noktanın işaret ettiği ne kadar esma-ı ilahi varsa hepsiyle sesleniyorum kabul et. Hem böyle tefekkür eylersen ‘be-‘nin berekete de işaret ettiğini görür, söylediklerimin bereketini de elbet bulursun. Bu bereket ve rahmetle kimbilir belki de ‘be-‘nin altındaki nokta şeklini almış, Nur-i Muhammedî’nin sırrını da düşünür tefekkür edersin… (Dinle; Mehmet Fatih)
Ahmed Sacid

Kolay basit midir

Zor güç müdür

Murad edilen

Sadece Olmaktır

Sadece tanımladıklarının

Dışında bir şey

Olduğunu hissetmektir;

Fark etmek,

Ne bir çaba taşır

Ne de hiç çabasızlıktır

Ölmeden önce

Seni sen yapanlardan

Soyunmaktır

Tıpkı adın gibi

Çıplak kalmaktır

İşte O kalanı hissettiğinde

Boşluğu bilirsin

Hiçsindir

Hep Hiçtin…

fakir düş..

18 Mayıs 2011 Çarşamba

ve gördüklerini hissettiğinde; görmediğinden geleni idrak edersin, çünkü O, görebildiklerinde sana kendini, sana seni anlatmaktadır...*fakir düş..:)

herşey ve hiçbirşey

herşey ve hiçbirşey

sadece tek bir titreşim

gönlünün hissedebildiği

O'na dokunan

O OLan

O'nunla OLduğunu

sana hatırlatan
 
fakir düş..:)

17 Mayıs 2011 Salı

Sen bana can de

fotoğraf: Nilüfer Özcan Demir

Sen bana can de

Sen de Olanından

Sen paylaşmasan

Ben de yansırmıydı sanıyorsun

Senin gönlünde olmasa

Benim gönlümde dillenirmiydi sanıyorsun

Sıfatlar olmasaydı farklı farklı

Bilirmiydik ZAT'ın tekliğini

Nece zenginiz görüyormusun

Fakirliğimizdir BİRliğimiz

Aynı ve Tek kapıdan geçerek

Kendimize yürüyoruz

O'nda OLmak muradımız

O'nun gönlümüzde Olduğunu

Birbirimiz de görerek hissediyoruz
 
fakir düş..:)

16 Mayıs 2011 Pazartesi

hep bahar


fotoğraf: Nilüfer Özcan Demir

Hiç şakıdı mı gönlün

Hiç çiçekleri açtımı

Hiç O rayiha sardı mı

Çekip içine ferahladın mı

Senden gelenin

İdrakında mısın

Gönlün

Ne yazı

Ne kışı var

Hep bahar

Hep bahar

Sen baharı bil diye

Yazın da Kışın da

Onda izi var

fakir düş :)

15 Mayıs 2011 Pazar

‎"Gönlümde öyle bir aşk var ki, ben uyurken bile uyanık , Ben gerçi mest olmuşum amma, gönlümdeki her an ayık..."


Mevlana..

14 Mayıs 2011 Cumartesi

OZLUYORUM

"Ben gizli bir hazineydim; bilinmek istedim ve kendimden kendime muhabbet ederek mahlukatı yarattım. Sonra onlara Kendimi tanıttım, onlar da BENi tanıdılar"

BEN BENi çok özledim
AŞK ile AŞK
çok özledim
yandı tenim
söndürdü göz yaşım
çok özledim
özlüyorum
AŞKına talip şu canım
suretin ötesinde
BENde olanı özlüyorum
bir delilik halidir
geçtiğim
çok özlüyorum
BEN BENi
çok özlüyorum
O'ndan gelen
O'nunla gelen
CANımın Sultanı
BENSENDEBENSENBENDESEN
özlüyorum..
*fakir düş..

12 Mayıs 2011 Perşembe

hamuş

HAT: Levent Karaduman "Hiç"


Dile gelen kelimeler köşelidir,

ifade bulmaz,

bulunsa da layıkıyle anlatmaz,

yazılsa dahi gönüle dokunmaz,

Aşk geldiğinde, kalb-i nurdur

Murad olunan Nur-u kalbin bildiğidir

Dil sustuğunda ancak

Kulak duyar o kelimeyi

Hamuş…
 
fakir düş :)

6 Mayıs 2011 Cuma

dünyadaki tüm canlılar arasında

sadece insandır yüzü kızaran

Aşk sana AŞK için gelir

Bu dünyada her nevar ise

AŞKı bil diye gelir

Kolaymı O’na bakarken yanmaman

O ışık ki nuru ile nurlayan

Bilseydin bunu, tazim ederdin bedenini

Baktığında AŞKı görmen için

Yüzünde gözün

Gözünde özün var

Kendini görebilseydin

Göze ne gerek vardı o zaman

Her şeyin bir sebebi

Bir niyeti var

O niyetki akibetindir

*fakir düş :)

5 Mayıs 2011 Perşembe

*Daldım tefekküre

İdrak niyetiyle

Meclis geldi dile

Dost sözüyle

Bistâmi dedi ki;

Ben O’nu istiyor

Anlıyor

Biliyor

Seviyorum derdim

Meğer benden evvel

O beni ister

Anlar

Bilir

Severmiş

Tefekküre dalınca

Akılla idrakten önce

Gönül ile anlayış gelir

AŞK OLmadan

Hepsi yavan gelir

*fakir düş:))